Adatvédelmi irányelvek GDPR

A RandiLove.hu elkötelezett az Ön magánéletének védelme mellett. Vegye fel velünk a kapcsolatot az itteni linken, ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, és mi örömmel segítünk.

A webhely vagy szolgáltatásaink használatával hozzájárul a személyes adatainak a jelen adatvédelmi irányelvekben leírtak szerinti feldolgozásához.
Ez az adatvédelmi irányelv része a Felhasználási Feltételeinknek; az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön elfogadja ezt a házirendet is. A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi irányelvekben használt kifejezések ütközése esetén az utóbbi irányadó.

Tartalomjegyzék

1. A jelen irányelvben használt meghatározások
2. Az általunk követett adatvédelmi elvek
3. Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban
4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk rólad
5.Hogyan használjuk az Ön személyes adatait
6.Ki fér hozzá a személyes adatokhoz
7.Hogyan védjük az adatait
8.Tájékoztatás a sütikről
9.Kapcsolattartási információk

 

 

1. Definíciók

Személyes adatok – bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.
Feldolgozás – minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet a személyes adatokkal vagy a személyes adatok halmazával hajtanak végre.
Érintett – az a természetes személy, akinek a személyes adatait feldolgozzák.
Gyermek – 16 év alatti természetes személy.
Mi / mi (nagybetűvel vagy nem) –

 

 

2. Adatvédelmi elvek

Ígérjük a következő adatvédelmi elvek betartását:

 • A feldolgozás törvényes, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünknek jogszerű alapjai vannak. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást nyújtunk a feldolgozásról.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink megfelelnek a személyes adatok gyűjtésének céljának.
 • A feldolgozás minimális adattal történik. Csak bármilyen célra szükséges minimális mennyiségű személyes adatot gyűjtünk és dolgozunk fel.
 • A feldolgozás idővel korlátozott. Személyes adatait a szükségesnél tovább nem tároljuk.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Mindent megteszünk az adatok integritásának és titkosságának biztosítása érdekében.

 

3. Az érintett joga

Az Érintett a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Tájékoztatáshoz való jog – vagyis jogod van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, honnan származnak, miért és kik dolgozják fel azokat.
 2. Hozzáférési jog – vagyis joga van hozzáférni a tőled / rólad gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az Ön jogát, hogy kérje és megszerezze az összegyűjtött személyes adatainak másolatát.
 3. A helyesbítéshez való jog – vagyis Önnek joga van kérni Személyes adatainak pontatlan vagy hiányos helyesbítését vagy törlését.
 4. Törléshez való jog – vagyis bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból.
 5. A feldolgozás korlátozásának joga – vagyis bizonyos feltételek fennállása esetén Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását.
 6. A feldolgozással szembeni kifogás joga – ez bizonyos esetekben jogot adhat arra, hogy kifogást emeljen személyes adatainak kezelése ellen, például közvetlen marketing esetén.
 7. Jog kifogásolni az automatizált feldolgozást – vagyis Önnek joga van kifogást emelni az automatizált feldolgozás ellen, ideértve a profilalkotást is; és nem szabad csak az automatizált feldolgozáson alapuló döntés alá vonni. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, amikor a profilalkotás eredménye olyan következményekkel jár, amelyek Önt érintő vagy jelentősen érintenek jogi következményeket.
 8. Az adatok hordozhatóságához való jog – Önnek joga van személyes adatait géppel olvasható formátumban megszerezni, vagy ha megvalósítható, közvetlen továbbításként egyik Processzorról a másikra.
 9. Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha a hozzáférési jogok alapján elutasítjuk kérését, megadjuk indokát, hogy miért. Ha nem elégedett kérésének kezelésével, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
 10. Jog a felügyeleti hatóság segítségére – ez azt jelenti, hogy joga van egy felügyeleti hatóság segítségéhez, és joga van egyéb jogorvoslatokra, például kártérítés követelésére.
 11. A hozzájárulás visszavonásának joga – Önnek jogában áll visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulást.

 

 

4. Összegyűjtött adatok

Az általad megadott információk
Ez lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, otthoni címe stb. – főként azok az információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Önnek terméket / szolgáltatást nyújtson, vagy hogy javítsa az ügyfelünk élményét. Az Ön által megadott információkat azért tároljuk, hogy Ön észrevételeket tegyen vagy egyéb tevékenységeket hajtson végre a weboldalon. Ezek az információk tartalmazzák például az Ön nevét és e-mail címét.

Az önről automatikusan gyűjtött információk
Ide tartoznak a sütik és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információk. Például a bevásárlókosáradatait, az IP-címét, a vásárlási előzményeket (ha vannak ilyenek) stb. Ezeket az információkat az ügyfélélmény javítására használják. Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy megnézi weboldalunk tartalmát, előfordulhat, hogy tevékenységeit naplózza.

Információ partnereinktől
Információkat gyűjtünk megbízható partnereinktől, megerősítve, hogy jogi okuk van arra, hogy ezeket az információkat velünk megosszák. Ez vagy olyan információ, amelyet közvetlenül megadtál nekik, vagy amelyet más jogi alapon gyűjtöttek rólad. Itt tekintheti meg partnereink listáját.

Nyilvánosan elérhető információk
Lehet, hogy nyilvánosan elérhető információkat gyűjtünk rólad.

 

5.Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Személyes adatait arra használjuk, hogy:

 • nyújtsa nekünk szolgáltatásunkat. Ide tartozik például a fiók regisztrálása; az Ön által igényelt egyéb termékek és szolgáltatások biztosítása; promóciós cikkek biztosítása az Ön kérésére és kommunikáció velük e termékek és szolgáltatások kapcsán; kommunikáció és interakció veled; és értesítést küldök bármilyen szolgáltatás változásáról.
 • fokozza vásárlói élményét;
 • törvény vagy szerződés szerinti kötelezettség teljesítése;

Személyes adatait jogos okokból és / vagy az Ön beleegyezésével használjuk fel.

Szerződés megkötése vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • hogy azonosítson téged;
 • szolgáltatást nyújtani vagy terméket küldeni / ajánlani;
 • kommunikálni akár értékesítés, akár számlázás céljából;

Jogos érdek alapján az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • személyre szabott ajánlatokat küldeni Önnek * (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
  ügyfelünk (vásárlási magatartás és előzmények) adminisztrációja és elemzése a kínált / nyújtott termékek / szolgáltatások
 • minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívek készítése az ügyfelek elégedettségéről;

Mindaddig, amíg nem tájékoztatott minket ellenkező esetben, jogos érdekünknek tekintjük a vásárlási előzményeihez / böngészési viselkedéséhez hasonló vagy megegyező termékek / szolgáltatások felajánlását.

Az Ön beleegyezésével feldolgozzuk személyes adatait a következő célokra:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldése (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • egyéb célokra, amelyekhez az Ön beleegyezését kértük;

Személyes adatait a törvényből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük és / vagy személyes adatait a törvény által biztosított lehetőségekhez felhasználjuk. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött személyes adatok anonimizálására és az ilyen adatok felhasználására. A jelen irányelv hatályán kívül eső adatokat csak névtelenítéssel fogjuk felhasználni. Számlázási adatait és az Önről összegyűjtött egyéb információkat addig tároljuk, amíg számviteli célokra vagy más törvényből eredő kötelezettségekre szükség van, de legfeljebb 3 évig.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait olyan további célokból dolgozzuk fel, amelyek nem szerepelnek itt, de kompatibilisek azzal az eredeti céllal, amelyre az adatokat gyűjtötték. Ehhez biztosítani fogjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem sértené az Ön érdekeit és
 • megfelelő biztosíték lenne a feldolgozásra.

We will inform you of any further Processing and purposes.

 

 

 

 

6.Ki férhet hozzá a személyes adataihoz

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel. Az Önről szóló személyes adatokat bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatás nyújtását, vagy javítsuk az Ön felhasználói élményét. Megosztjuk adatait a következőkkel:

Feldolgozó partnereink:

 • Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt, 2310, Szigetszentmiklos, Forras u. 12. Hungary; web: https://megacp.com , email: admin@megacp.com

Kapcsolódó harmadik felek:

Google Analytics és Google Search Console: Az internetes elemzést a Google Inc. végzi. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Csak olyan feldolgozó partnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. Személyes adatait harmadik félnek vagy köztisztviselőnek adjuk ki, amikor erre törvényesen kötelesek vagyunk. Személyes adatait harmadik félnek is kiadhatjuk, ha Ön beleegyezését adta hozzá, vagy ha más jogi alapja van annak.

 

 

7.Hogyan védjük az adatait

Mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek. Biztonságos protokollokat használunk a kommunikációhoz és az adatok továbbításához (például HTTPS). Anonimizálást és álnevesítést használunk, ahol alkalmas. Figyeljük rendszereinket az esetleges sérülékenységek és támadások szempontjából.

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Azt ígérjük azonban, hogy értesítjük a megfelelő hatóságokat az adatsértésekről. Értesítjük Önt is, ha fenyegetést jelent a jogai vagy érdekei. Mindent megteszünk, ami ésszerűen lehetséges a biztonsági jogsértések megelőzése és az esetleges jogsértések esetén a hatóságok segítése érdekében.

Ha van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy titokban kell tartania felhasználónevét és jelszavát.

Gyermekek

Nem szándékozunk információkat gyűjteni vagy tudatosan gyűjteni a gyermekektől. Szolgáltatásainkkal nem a gyerekeket célozzuk meg.

 

Cookie-kat és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrációjára, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról szóló információk gyűjtésére. Ez azért történik, hogy személyre szabhassa és javítsa velünk kapcsolatos tapasztalatait.

A cookie egy apró szöveges fájl, amelyet a számítógépén tárolnak. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyek a webhelyek működésének elősegítésére szolgálnak. Csak mi férünk hozzá a weboldalunk által létrehozott sütikhez. A cookie-kat a böngésző szintjén szabályozhatja. A sütik letiltásának kiválasztása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

We use cookies for the following purposes:

 • Szükséges sütik – ezekre a sütikre azért van szükség, hogy Ön weboldalunk néhány fontos funkcióját, például bejelentkezését használni tudja. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionalitási sütik – ezek a sütik olyan funkciókat nyújtanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát és személyre szabottabb szolgáltatások nyújtását teszik lehetővé. Például megjegyezhetik a nevét és az e-mail címét a megjegyzési űrlapokban, így Önnek nem kell megírnia ezt az információt legközelebb kommentáláskor.
 • Analytics sütik – ezeket a sütiket a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére használják
 • Reklám sütik – ezeket a cookie-kat az Ön és az Ön érdeke szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére használják. Ezenkívül a hirdetések megjelenítésének korlátozására szolgálnak. Általában hirdetési hálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével. Ezek a sütik emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezeket az információkat megosztják más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. A célzási vagy hirdetési sütiket gyakran összekapcsolják a másik szervezet által biztosított webhely funkcióival.

A számítógépén tárolt sütiket a böngésző beállításain keresztül távolíthatja el. Alternatív megoldásként vezérelhet néhány harmadik féltől származó cookie-t egy adatvédelmi javító platform, például az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com használatával. További információ a sütikről az allaboutcookies.org oldalon található.

A Google Analytics segítségével mérjük a weboldalunk forgalmát. A Google saját adatvédelmi irányelveivel rendelkezik, amelyeket itt tekinthet meg. Ha le szeretné tiltani a Google Analytics általi követést, látogasson el a Google Analytics leiratkozási oldalára.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

Az ezen a webhelyen található cikkek beágyazott tartalmat tartalmazhatnak (például videók, képek, cikkek stb.). Más webhelyek beágyazott tartalma pontosan ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek rólad, használhatnak cookie-kat, beágyazhatnak további harmadik felek nyomon követését és nyomon követhetik a beágyazott tartalommal való interakciót, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését is, ha van fiókja és be van jelentkezve az adott webhelyre.

Mások

Itt megtalálhatja az általunk használt webanalitikai nyomkövetési mechanizmusok teljes áttekintését. Leírtuk az egyes követési mechanizmusok rendeltetésszerű használatát, valamint egyéb fontos információkat. Ha le szeretné tiltani a cookie-kat és más, feltétlenül nem szükséges webkövetési mechanizmusokat, kérjük, olvassa el a „Hogyan akadályozhatja meg a sütik használatát vagy törölheti a sütinket?” Részt.
További információkért és a cookie-kkal és más internetes nyomkövetési mechanizmusokkal kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a www.YourOnlineChoices.com webhelyet.

Függelék: Műszaki megjegyzések sütik

Információ a legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól:

 

Google Chrome:

A sütik kezelésével kapcsolatos további utasításokat a Google Chrome-ban a https://support.google.com/chrome/answer/95647 oldalon találja.

Microsoft Internet Explorer:

Az Internet Explorer sütik kezelésével kapcsolatos további utasításokat a következő címen találja: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win- 7

Microsoft Edge:

A sütik kezelésével kapcsolatos további utasításokat a Microsoft Edge webhelyén találja: https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

Mozilla Firefox:

A sütik kezelésével kapcsolatos további utasításokat a Mozilla Firefox webhelyén talál: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 

Szafari:

A cookie-k kezelésével kapcsolatos további utasításokat a Safari webhelyen a következő címen találja: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Telefon: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Opera:

Az Opera sütik kezelésével kapcsolatos további utasításokat a https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ oldalon találja.

 

 

9.Kapcsolattartási információk

Adatkezelő:
Weboldal: https://randilove.hu/
A Randilove.hu szolgáltatási tartalom üzemeltetője:
Krizsán Zsolt Tibor, Budapest
Ügyfélszolgálat elérhetősége
Email cím: info [@] randilove.hu
(csak email, nincs ügyfélszolgálat)
Hosting Szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt, 2310,
Szigetszentmiklos, Forras u. 12. Hungary;
website: https://megacp.com/
Email: admin[@]megacp.com

KEZELHET (TÖRLHET, KÉRHET, LETÖLTHETŐ) azokat az adatokat, amelyeket rólad gyűjtöttünk a magánélet eszközeiben.

 

Változások ebben az adatvédelmi irányelvben

Ezt a cookie-házirendet szinkronizáltuk a cookiedatabase.org céggel
Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk ezt az adatvédelmi irányelvet.
Utolsó módosítás: 2021.01.02.

JELENTKEZZEN BE A FIÓKODBA ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA

 
×
FIÓK LÉTREHOZÁSA MÁR VAN FIÓKJA?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up